1. Vähemalt üks täiskasvanu peab BUBA kasutamist jälgima, vasutav täiskasvanu ei tohi olla alkoholijoobes või mõne muu uimastava aine mõju all. Ära jäta lapsi järelvalveta. Hoia lapsed kindlasti puhurist ja elektrikaablist eemal! Lastele tuleb enne BUBALE minekut selgitada, mis on lubatud, mis mitte.

2. Vihmase ilmaga ei ole BUBA MAJAS ohtlik. Vihmasaju korral proovige BUBA MAJA mitte kasutada. Juhul kui BUBA-sse siiski satub vett ja pori, paluda lastel hetkeks maha astuda ning puhastada määrdunud pind lapiga.

3. Tugeva tuulega on BUBA kasutamine keelatud! Ära kunagi kasuta BUBA MAJA kui prognoositav tuule kiirus võib olla puhanguti kuni üle 12 m/s. Ilmateadet saab vaadata: http://www.ilmateenistus.ee/ (või mõne muu ametliku ilmateate portaali kaudu).

4. BUBA-s soovitatav maksimaalne inimeste arv 6. Kaalupiirangut pole, kuna tegemist ei ole batuudiga.

5. BUBA tohib kasutada valgel ja pimedal ajal.

6. Puhur peab kogu BUBA MAJA kasutamise aja jooksul töötama. Kui kasutajaid pole, lülita õhupuhur välja nupust või tõmba juhe stepslist välja. Ära lase õhupuhuril töötada järjest üle 5 tunni.

7. BUBA MAJAS EI TOHI:

 • Viibida jookide, söökide, närimiskummi, jalatsite ja teravate ehetega (sealhulgas prillid, sõrmused, juuksenõelad, ketid, käekellad jms).
 • Kanda taskutes või riiete küljes esemeid, mis võivad teisi isikuid vigastada või BUBA MAJA kahjustada.
 • Turnida seintel.
 • Agressiivselt käituda, rüseleda ning teha ohtlikke ja teisi häirivaid manöövreid.
 • Viibida koduloomi.

8. Juhul kui BUBA MAJA hakkab tühjenema:

 • Korralda laste kiire eemaldumine BUBA MAJAST;
 • Kontrolli, kas puhur on korralikult kinnitatud batuudi külge;
 • Vaata üle vooluühendused ja pistikud ning kaitsmed elektrikilbis.

Kui viga ei ole tuvastatav, võta meiega koheselt ühendust 56936226.

9. Paigaldamine ja kokkupanek (juhul kui paigaldate toote ise).

 • BUBA MAJA võivad paigaldada ainult täiskasvanud isikud.
 • Laota BUBA MAJA kuivale ja tasasele pinnale, teravatest esemetest eemale.
 • Kontrolli visuaalselt puhuri ja toitekaabli korrasolekut enne puhuri ühendamist vooluvõrku.
 • Ühenda puhur BUBA MAJA vastava avausega ja lülita seade vooluvõrku. Täispuhutavad BUBA MAJAD peavad olema täielikult õhuga täitunud, enne kui keegi siseneb. Puhur peab kogu BUBA MAJA kasutamise aja jooksul töötama.
 • Kindlusta, et ümber BUBA oleks igal küljel vähemalt 1 meetrit vaba ruumi.
 • Enne kasutama hakkamist peab iga täispuhutav BUBA olema fikseeritud tehase poolt ettenähtud kinnitusaasadest. Fikseerida tuleb kaasasolevate raskuskottidega või vaiadega, lüües kõik vaiad lõpuni maa sisse 45° nurga all batuudi suhtes. Sobiva pinnase puudumisel tuleb BUBA kinnitusaasadest turvaliselt kinnitada kas raskuskottidega või köite ja koormarihmadega lähedalasuvate puude või ehitiste külge.
 • Elektriliinide alla ja lõkke või muu elava tule juurde on keelatud BUBA MAJA paigaldada.
 • Ära alusta BUBA MAJA õhust tühjendamist ja kokkupanekut enne, kui kõik sellel viibijad on maha tulnud ja eemaldunud.
 • Pane toode peale kasutamist kokku nii nagu see Sinuni jõudis. Ära paki BUBA MAJA kokku, kui see on ootamatu vihma tõttu märjaks saanud – lase BUBA MAJAL enne täielikult kuivada. Kokkupakitult hoia batuuti kuivades siseruumides.

Küsimuste korral võtke ühendust info@buba.ee